so1008.com
当前位置:首页>>关于辨的拼音怎么写的资料>>

辨的拼音怎么写

辨【读音】 biàn【组词】辨认、分辨、辨析、辨别、辨识、辨白、辨正、辨难、鉴辨、置辨、辨水、明辨、辨论、逞辨、辨解、辨日、辨士、申辨、识辨、辨护、强辨、诡辨、辨断、辨志、辨晰、审辨、辨理、词辨、论辨、辨物、小辨

您好, 清晰可辨的拼音写法如下 :清:qing 一声 晰:xi 一声 可:ke 三声 辨:bian 四声

辨biàn辨[动]⑵ 同本义 [discriminate;distinguish]辨,判也.《说文》辨,别也.《小尔雅》辨方正位.《周礼天官》辨是与非.《易系辞下》目辨白

《辨》字笔画、笔顺 汉字 辨 读音 biàn播放 部首 辛 笔画数 16 笔画 点、横、点、撇、横、横、撇、点、撇、点、横、点、撇、横、横、竖、

瓣(ban)花瓣 辩(bian)争辩 辨(bian)辨别 辫(bian)辫子 都是四声!

避是中国汉字,注音是bi,总笔画是16笔,意思是躲开,回避.

看图识字 拼音:kàn tú shí zì 其中,“识”是一个多音字,这里读作:shí,作“认得,能辨别”讲.识 [ shí ]1.知道,认得,能辨别:~辨.~破.~相(xiàng).~途老马.2.所知道的道理:知~.常~.3.辨别是非的能力:见~.远见卓~.[ zhì ]1.记住:博闻强~.2.标志,记号.

这个就是辨的繁体字一模一样.[拼音查字] [部首查字] [笔画数查字] biàn1 点2 横3 点4 撇5 横6 横7 撇8 点9 撇10 点11 横12 点13 撇14 横15 横16 竖 辨16 动画

你写错一个字,应为:“瓣、辩、辨”三个字读音及组词.瓣:读bàn.花瓣.豆瓣.蒜瓣.瓜瓣.辩:读biàn.辩论.争辩.辩驳.辩解.辨:读biàn.辨别.辨认.辨析.辨识.

【辨】字未曾被简化过,其本身就可视作繁体字,与简体字通用.

bestwu.net | prpk.net | qhnw.net | gtbt.net | gyzld.cn | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.so1008.com
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com