so1008.com
当前位置:首页>>关于《关雎》《蒹葭》原文的资料>>

《关雎》《蒹葭》原文

流,义同”求“,这里指摘取.以勉力求取荇菜,隐喻“君子”努力追求”淑女“.出处:《关雎》是中国古代第一部诗歌总集《诗经》中的第一首诗.原文节选:关关雎

关关雎鸠,在河之洲,窈窕淑女,君子好逑

蒹葭 先秦 佚名 蒹葭苍苍,白露为霜.所谓伊人,在水一方.溯洄从之,道阻且长.溯游从之,宛在水中央.蒹葭萋萋,白露未.所谓伊人,在水之湄.溯洄从之,道阻

蒹葭苍苍,白露为霜. 所谓伊人,在水一方. 溯洄从之,道阻且长;溯游从之,宛在水中央. 蒹葭萋萋,白露未. 所谓伊人,在水之湄. 溯洄从之,道阻且跻;溯游从之,宛在水中坻. 蒹葭采采,白露未已. 所谓伊人,在水之. 溯洄从之,道阻且右;溯游从之,宛在水中.

《关雎》欣赏 聂石樵 《关雎》是《风》之始也,也是《诗经》第一篇.古人把它冠于三百篇之首,说明对它评价很高.《史记外戚世家》曾经记述说:“《易》基乾坤

关关雎鸠,在河之洲①.窈窕淑女②,君子好逑③.(一章)参差荇菜④,左右流之⑤.窈窕淑女,寤寐求之.求之不得,寤寐思服⑥.悠哉悠哉⑦,辗转反侧.(二章)

原文 关 雎 关关雎鸠,在河之洲.窈窕淑女,君子好逑.参差荇菜,左右流之.窈窕淑女,寤寐求之.求之不得,寤寐思服.悠哉悠哉.辗转反侧.参差荇菜,左右采之.

原词《诗经 蒹葭》欣赏 蒹葭苍苍,白露为霜.所谓伊人,在水一方. 洄从之,道阻且长.游从之,宛在水中央. 蒹葭凄凄,白露未.所谓伊人,在水之湄. 洄从之,道阻且跻.游从之,宛在水中坻. 蒹葭采采,白露未已.所谓伊人,在水之. 洄从之,道阻且右.游从之,宛在水中.

蒹葭(jiān jiā)苍苍,白露为霜. 所谓伊人,在水一方. 溯(sù)洄(huí)从之,道阻且长.溯游从之,宛在水中央. 蒹葭萋萋,白露未. 所谓伊人,在水之湄(meí). 溯洄从之,道阻且跻(jī).溯游从之,宛在水中坻(chí). 蒹葭采采,白露未已. 所谓伊人,在水之(sì). 溯洄从之,道阻且右;溯游从之,宛在水中(zhǐ).

诗经蒹葭 蒹葭苍苍,白露为霜.所谓伊人,在水一方. 洄从之,道阻且长.游从之,宛在水中央. 蒹葭凄凄,白露未.所谓伊人,在水之湄. 洄从之,道阻且

zmqs.net | jamiekid.net | zxqt.net | gtbt.net | bycj.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.so1008.com
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com